Location :
TH
Call Us :
091-118-6269 (คุณทีน)

ยาป้ายมึนงง Anesket

ชื่อของสินค้า : ยาป้ายมึนงง Anesket

คุณสมบัติของยาป้ายมึนงง Anesket : ยาป้ายที่ใครหลายคนต่างสงสัยว่ามีจริงหรือไม่ วันนี้ผมขอตอบเลยครับว่า ยาป้ายมีจริง และยาป้ายที่ผมนำมาจำหน่ายนั้นเป็นยาป้ายมึนงง Anesket ใช้ป้ายบริเวณส่วนไหนก็ได้ของร่างกาย เมื่อป้ายโดนผิวหนังแล้ว ผู้ที่ถูกป้ายจะมีอาการชา ไม่เกิน 5-7 วินาที ก็จะมีอาการมึนงง ไม่รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกันตนเอง สามารถถูกควบคุมได้ง่ายจากผู้ป้าย หลายหน่วยงานต้องแจ้งว่ายาเหล่านี้ไม่มีก็เพราะป้องกันการเกิดมิจฉาชีพ ในรูปแบบต่างๆ หากลูกค้าสนใจยาป้ายมึนงงตัวนี้ ทางเราจะมีที่คลอบนิ้วมือแถมไปให้ในการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาโดนผิวหนังของผู้ใช้งานครับ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐